Все про безпечність плодоовочевої продукції!

Для досягнення однієї з цілей Клубу – забезпечення українського споживача якісним і безпечним продуктом, а також допомогти в експорті продукції яка відповідає міжнародним стандартам ми вийшли на нові єтапи розвитку клубу

  • Протокол вирощування та захисту картоплі\овочів
  • Технічні сервіси «АгроГід» для отримання якості картоплі\овочів
  • Технічні консультації протягом сезону варощування
  • Гібриди овочів та сорти картоплі
  • Перевірка на пестицидні залишки компанією PLT

Якісний врожай - це:

potato

Якісний посадковий матеріал

potato

Оптимальне застосування добрив

potato

Ефективна механізація

potato

Ефективні Засоби Захисту Рослин!!!

Image

Протокол захисту рослин з гарантованим доступом до ринку - без ризику

Інструменти стійкості для зниження впливу на навколишнє середовище Включаючи управління біорізноманіттям і стічними водами з урахуванням місцевих вимог
Протокол захисту рослин спрощує ваш бізнес грунтуючись на досвіді Syngenta в боротьбі з шкідниками і хворобами
Впевненість в доступі до ринку. Коректні та ефективні ЗЗР - протоколи на основі великої бази даних залишків Syngenta розширюють доступ до ключових ринків

Основа протоколу вирощування овочів компанії «Сингента»

Вирощування всіх без винятку сільгоспкультур пов’язано з низкою специфічних шкідливих організмів. Негативний вплив різноманітних хвороб особливо відчувають овочівники. За сприятливих умов патогенна мікрофлора здатна суттєво вплинути на показники врожайності, якості та безпечності врожаю. 
Говорити лише про ЗЗР як про єдиний шлях вирішення проблем на полі не зовсім коректно. Слід пам’ятати, що рослинництво — це завжди комплекс взаємопов’язаних процесів. Порушення будь-якого з етапів вирощування може призвести до негативних наслідків. Кожен елемент технології однаково вагомий і сам окремо не може забезпечити успіху.
Image
Ясна річ, норми застосування добрив теж має бути обґрунтовано, а їх кількість слід розраховувати винятково на підставі аналізу. 

Що ж до вибору ЗЗР, то при плануванні системи захисту слід враховувати багато різних показників. Важливо розуміти не тільки хімічний склад пестициду, вказаний на етикетці, як-от діюча речовина (далі — д. р.), а й реальні можливості готової формуляції.
Насамперед потрібно усвідомити, що оригінальний якісний продукт — це комплекс компонентів, до складу яких входить і д. р. Саме готова формуляція препарату, яка пройшла низку багаторічних випробувань, має право на життя.
Завдяки багаторічним дослідам і випробуванням компанія «Сингента» повністю впевнена в запропонованих продуктах для захисту плодоовочевих культур та в отриманні безпечної продукції для кінцевого споживання завдяки регламентованому використанню пестицидів.
Для цього і було розроблено Протокол вирощування компанії «Сингента».

Що таке пестицидні залишки і чому це важливо?

  • В Україні встановлюється за результатами державних реєстраційних випробувань (токсиколого-гігієнічних) і затверджується наказами МОЗ України
  • У ЄС процес встановлення і затвердження МДР регулює директива ЄС № 396/2005 від 23.02.2005
  • У Китаї рівні МДР публікуються в документі «Національний стандарт безпеки харчових продуктів. Максимальні залишкові рівні пестицидів у продуктах харчування», який видає Міністерство сільського господарства
  • Міжнародні стандарти безпеки харчових продуктів розробляє і встановлює комісія Codex Alimentarius, яка діє під егідою ФАО/ВООЗ

Допустима добова доза (ДДД) — це максимальна нешкідлива добова доза токсичної речовини для людини, яка при щоденному потраплянні в організм не справляє жодного несприятливого впливу протягом усього життя цієї людини і наступних поколінь

Максимально допустимий рівень (МДР) —  це максимальна концентрація залишків пестициду  в харчовому продукті або на його поверхні,  яку закон визнає прийнятною за умов  правильного застосування пестицидів відповідно  до принципів передової сільськогосподарської практики 
Image

посадка картоплі

Відгуки учасників Клубу